logo
  بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان آقای دکتر قاسمی و همراهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان آقای دکتر قاسمی و همراهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در روز شنبه اول مهر ماه 1402 آقای دکتر قاسمی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و همراهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه بازدید کردند. ...

بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زیست فناوری دانشگاه اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه

بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زیست فناوری دانشگاه اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه تعداد 35 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زیست فناوری دانشکده علوم و فناوری های زیستی دانشگاه اصفهان در تاریخ 30/05/1402 از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه بازدید کردند. ...

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی از پژوهشکده متابولیت های ثانویه اصفهان

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی از پژوهشکده متابولیت های ثانویه اصفهان در تاریخ 28/03/1402 مدیریت و تعدادی از اساتید گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ضمن بازدید از بخش های مختلف پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در جلسه‌ای با حضور اعضا هیئت علمی این پژوهشکده شرکت نمودند. ...

بازدید ریاست محترم پژوهشگاه آقای دکتر صالحی به همراه هیئت رئیسه از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه

بازدید ریاست محترم پژوهشگاه آقای دکتر صالحی به همراه هیئت رئیسه از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ پژوهشکده متابولیت های ثانویه میزبان آقای دکتر صالحی ریاست محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و هیئت محترم رئیسه آقای دکتر پورداد معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، آقای دکتر شریعت پناهی معاون محترم پژوهشی و آقای دکتر آزادی قائم مقام امور فناوری بودند. ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک