logo
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان خمینی شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه

بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان خمینی شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در تاریخ 1398/02/23 تعدادی از دانش آموزان فرزانگان شهر خمینی شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه بازدید نمودند ...

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه در تاریخ 10/02/1398 جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه بازدید بعمل آوردند ...

جلسه پروژه اناردر پژوهشکده متابولیت های ثانویه

جلسه پروژه اناردر پژوهشکده متابولیت های ثانویه در تاریخ 21/12/1397 جلسه ای با حضور آقایان دکتر لطیفیان مدیرکل محترم دفتر میوه های گرمیسری و نیمه گرمسیری ، مهندس کرمانی-معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دکتر وظیفه شناس- معاونت محترم پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ، مهندس رئیس زاده- معاونت باغبانی و مهندس شیرازی- مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کش ...

بازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه

بازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه در تاریخ 18/12/1397 تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر از از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه بازدید نمودند ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک