logo
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه زراعی و باغی

بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه زراعی و باغی در تاریخ 1401/08/25 تعدادی از دانش آموزان پایه نهم آموزشگاه استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از بخش کشت بافت پژوهشکده متابولیت های ثانویه بازدید بعمل آوردند. ...

بازدید دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش تولیدات ژنتیکی از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و باغی

بازدید دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش تولیدات ژنتیکی از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و باغی در تاریخ 23/08/1401 جمعی از دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش تولیدات ژنتیکی از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و باغی اصفهان بازدید کردند. ...

حضور رئیس محترم پژوهشکده متابولیتهای ثانویه اصفهان در برنامه رویش شبک آموزش

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ برنامه رویش شبکه آموزش صدا و سیما میزبان یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بود. ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک