logo
بازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور

بازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور در تاریخ 22/6/1396 آقایان مهندس کرمانی معاون تولیدات گیاهی و مهندس مرادمند قائم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان امکانات و زیر ساخت های مدیریت منطقه مرکزی کشور بازدید نمودند. ...

بازدید دانشجویان کارشناسی باغبانی گرایش گل و گیاهان زینتی  مرکز تحقیقات کشاورزی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور

بازدید دانشجویان کارشناسی باغبانی گرایش گل و گیاهان زینتی مرکز تحقیقات کشاورزی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور ...

برگزاری جلسه سرپرست پژوهشکده متابولیت های ثانویه  با مدیریت شرکت داروسازی گل دارو

برگزاری جلسه سرپرست پژوهشکده متابولیت های ثانویه با مدیریت شرکت داروسازی گل دارو در روز سه شنبه مورخ 02/03/1396 جلسه ای با حضور آقایان دکتر فرامزی مدیرعامل، دکتر معطر مسئول تحقیق و توسعه و دکتر قفقازی عضو هیات مدیره شرکت گل دارو، دکتر خان احمدی و مهندس روح الامین از پژوهشکده متابولیت های ثانویه در محل شرکت گل دارو برگزار گردید. ...

بازدید جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی

بازدید جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی در تاریخ 28/4/1396 آقای دکتر معصومی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به اتفاق جمعی از اساتید این دانشکده از امکانات و زیر ساخت های مدیریت منطقه مرکزی بازدید نمودند ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک