logo
گروه پژوهشی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه

منطقه مرکزی کشور بدلیل تنوع اقلیمی رویشگاه بسیاری از گیاهان دارویی است و در سالهای اخیر واحدهای بزرگ تولید فراورده های گیاهان دارویی از آن جمله شرکت های گل دارو و باریج اسانس و نیز چند شرکت استخراج عصاره شیرین بیان در این منطقه استقرار یافته اند. از طرفی کاهش منابع آبی در منطقه مرکزی کشور تبدیل کشت های مرسوم به کشت های دارای کارایی بالاتر مصرف آب را در دستور کار مسئولین قرار داده که برخی از گیاهان دارویی از این جمله اند.  به همین دلیل ماموریت اصلی مدیریت بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور پژوهش در زمینه متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی تعیین گردیده است.


© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک