logo
dividerآرشیو اخبار
آرشیو اخبار
نام گروه :  
بازدید رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
در تاریخ چهارشنبه 8 آذر 1396 سرکارخانم دکتر خوش خلق سیما ریاست محترم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و آقایان دکتر حبشی مدیر هماهنگی امور مناطق و دکتر آزادی قائم مقام ریاست پژوشگاه در امور فناوری از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور(پژوهشکده متابولیت های ثانویه) بازدید نمودند. ...
بازدید علمی دانشجویان رشته فرآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد شهرضا از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه
بازدید علمی دانشجویان رشته فرآوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد شهرضا از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در تاریخ 17/8/96 مورد بازدید دانشجویان و هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا قرار گرفت. ...
بازدید دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه
بازدید دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در تاریخ 15/8/96 میزبان بازدید علمی دانشجویان رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بود ...
بازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
بازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور در تاریخ 22/6/1396 آقایان مهندس کرمانی معاون تولیدات گیاهی و مهندس مرادمند قائم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان امکانات و زیر ساخت های مدیریت منطقه مرکزی کشور بازدید نمودند. ...
برگزاری جلسه سرپرست پژوهشکده متابولیت های ثانویه  با مدیریت شرکت داروسازی گل دارو
برگزاری جلسه سرپرست پژوهشکده متابولیت های ثانویه با مدیریت شرکت داروسازی گل دارو در روز سه شنبه مورخ 02/03/1396 جلسه ای با حضور آقایان دکتر فرامزی مدیرعامل، دکتر معطر مسئول تحقیق و توسعه و دکتر قفقازی عضو هیات مدیره شرکت گل دارو، دکتر خان احمدی و مهندس روح الامین از پژوهشکده متابولیت های ثانویه در محل شرکت گل دارو برگزار گردید. ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک