logo
گروه پژوهشی کشت بافت و توسعه تولید گیاهان

گروه پژوهشی کشت بافت و توسعه تولید گیاهان همزمان با شروع به کار این مدیریت در اسفند ماه سال 1383 راه اندازی شده و با اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مختلف، ماموریت خود را در راستای حل بخشی از مشکلات بخش کشاورزی استان که به نوعی مرتبط با بیوتکنولوژی بوده اند آغاز نموده است. در این راستا بخش مذکور ضمن اجرای موفقیت آمیز تعدادی پروژه و طرح تحقیقاتی (به شرح ذیل)، دستاوردهایی نیز به همراه داشته است که در جهت نیل به خودکفایی و تحقیقاتی استراتژیک بوده اند. امروزه تنها در سطح استان بیش از نه آزمایشگاه خصوصی کشت بافت فعال وجود دارند که با نگاهی به تاریخ احداث این شرکت ها و شروع فعالیت آنها می توان ادعا کرد که این مجموعه در احداث اکثر این واحد ها و آموزش نیروی انسانی نقش مستقیم ایفا نموده که این خود منجر کسب درآمد بیشتر و اشتغال زایی در بخش مذکور در سطح استان گردیده است. مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی مفتخر است که تولید حدود 80 درصد از کل مینی تیوبر کشور در استان اصفهان مرهون انتقال دانش اولیه فنی از این مدیریت به بخش خصوصی بوده است.


© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک