logo
تحقیقات خاتمه یافته

1.پروژه تولید بذر مصنوعی در یونجه

2.تولید غده بذری عاری از ویروس سیب زمینی

3. پروژه ریزازدیادی ژنوتیپ های نرعقیم پیاز

4.پروژه تهیه پرتکل تکثیر نیمه انبوه گیاه صبر زرد (Aloevera L.) با استفاده از روش کشت

5.پروژه بررسی تاثیر برخی انواع الیسیتورها بر تولید تاکسول در سیستم کشت غیر متحرک سلولی گیاه سرخدار(Taxusbaccata)

6.بررسی قابلیت تکثیر انبوه پایه های بومی سیب آزایش و گمی الماسی با استفاده از ریزازدیادی

7.پروژه تهیه پرتکل تکثیر نیمه انبوه گیاه استویا با استفاده از روش کشت تک گره و اندام زایی

8.طرح تکثیر گیاه دارویی آنغوزه با استفاده از کشت بافت

9.بررسی شکستن خواب بذر گیاه دارویی آنغوزه

10.پروژه بررسی تکثیر گیاه دارویی زیره سیاه با استفاده کشت سوسپانسیون سلولی

11.پروتکل تولید انبوه توت فرنگی (Fragariavesca) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی

12.پروتکل تکثیر انبوه گیاه گوجه فرنگی (Lycopersiconesculentum) با استفاده از فناوری کشت بافت

13.پروتکل تکثیر انبوه زرین گیاه  (Dracocephalumspp.) با استفاده از فناوری کشت بافت

14.پروتکل تکثیر انبوه گیاه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum) با استفاده از فناوری کشت تک‌گره

15.دانش فنی ریزازدیادی گیاه دارویی شمعدانی معطر (pelargoniumodratissmum ) با استفاده از تکنیک کشت بافت

16.تهیه پروتکل ریزازدیادی وتولید نیمه انبوه دو پایه پاکوتاه کننده گلابی OH×F-87 و Pyrodwarf

17.تهیه شناسنامه ژنتیکی ارقام بادام اهلی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی

18.بررسی تنوع ژنتیکی سرخدار بومی ایران (Taxusbaccata)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و مورفولوژی

19.تلقیح متقابل قارچهای اندوفایت همزیست در ژنوتیپهای فسکیوی بلند و ردیابی آن از طریق مارکرهای مولکولی DNA

20.ارزیابی تنوع ژنتیکی قارچهای اندوفایت جدا شده از گراس‌های ایران و گروه‌بندی آنها بر اساس مارکر مولکولی SSR

21.تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی tPAدر ریز جلبکDunaliellaSalina

22.بررسی تنوع ژنتیک میزان تبائین در شقایق سرخ  مناطق شمالی و غربی ایران

23.ارزیابی تغییرات پروتئوم ریشه فسکیوی بلند در اثر استرس خشکی و اثر متقابل آن با قارچ اندوفایت

24.آنالیز پروفیل بیان ژنها در فسکیوی بلند و قارچ اندوفایت همزیست  آن تحت تنش خشکی

25.طراحی و ساخت ناقل پلاستیدی جهت انتقال ژنهای مفید به کلروپلاست اسفناج

26.بررسی استفاده از نانو نقره و ترکیبات نقره جهت جلوگیری از پوسیدگی چوب بوسیله موریانه                             

27.مکان یابی ژنهای کنترل کننده زمان گلدهی در بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی

28.بهینه سازی و غنی سازی کمپوست تولید شده از مواد جامد شهری توسط میکرو ارگانیسم‌ها


© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک