logo
dividerآرشیو اخبارdividerکسب عنوان ایده برتر برای طرح پیشنهادی عضو هیئت علمی و رئیس بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه
کسب عنوان ایده برتر برای طرح پیشنهادی عضو هیئت علمی و رئیس بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه
کسب عنوان ایده برتر برای طرح پیشنهادی عضو هیئت علمی و رئیس بخش ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه

در اولین رویداد فناورانه حوزه کشاورزی استان اصفهان که در تاریخ 10 لغایت 11 اسفند ماه سال 1401 توسط مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار گردید، طرح پیشنهادی آقای دکتر کدخدایی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه از بین 90 طرح و پروژه، به عنوان پنج ایده برتر برگزیده شد. این طرح با عنوان "کیت شناسایی سریع و دقیق عوامل بیماریزا با روش کریسپر" جهت حل بخشی از مشکلات کشاورزی و با هدف حرکت در مسیر کشاورزی دانش بنیان تعریف و ارائه شد.

 

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک