logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه اصفهان
بازدید مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه اصفهان
بازدید مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه اصفهان

در تاریخ 09/12/ 1401 بازدید آقای مهندس عرفان منش مدیرعامل و همکاران سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه اصفهان انجام شد و در خصوص زمینه های همکاری به ویژه توسعه فناوری درخت مایع و تامین برخی گیاهان پوششی مورد نیاز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک