logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه زراعی و باغی
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه زراعی و باغی
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه زراعی و باغی

در تاریخ 1401/08/25 تعدادی از دانش آموزان پایه نهم آموزشگاه استعدادهای درخشان فرزانگان امین نجف آباد از بخش کشت بافت پژوهشکده متابولیت های ثانویه بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانش آموزان با محیط و دستگاههای آزمایشگاه کشت بافت آشنا شدند. در این بازدید آقای مهندس مختاری مسئول آزمایشگاه کشت بافت، برای دانش آموزان توضیحاتی در مورد تکنیک کشت بافت و همچنین تحقیقات مرتبط با گیاهان دارویی در بخش کشت بافت پژوهشکده، ارائه دادند.

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک