logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی
بازدید جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی
بازدید جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی

در تاریخ 28/4/1396 آقای دکتر معصومی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به اتفاق جمعی از اساتید این دانشکده از امکانات و زیر ساخت های مدیریت منطقه مرکزی بازدید نمودند و در نشستی که متعاقب آن برگزار گردید آقایان دکتر خان احمدی و دکتر ابراهیمی تاریخچه و دستاوردهای مدیریت و پژوهشکده را تشریح نموده و در ادامه در رابطه با روش های همکاری دو مجموعه تبادل نظر بعمل آمد.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک