logo
dividerآرشیو اخبارdividerبرگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پژوهشکده متابولیت های ثانویه
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پژوهشکده متابولیت های ثانویه
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پژوهشکده متابولیت های ثانویه

در تاریخ 1401/06/09 جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با حضور معاونت پژوهشی مرکز آقای دکتر برهانی، روسای بخش‌های تحقیقاتی و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه به میزبانی پژوهشکده متابولیت های ثانویه اصفهان با محوریت طرح زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی زیست فناوری کشاورزی-شهر زیستی (BIOCITY) و پیرو جلسات پیشین با رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار گردید.

 

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک