logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه

در تاریخ دوشنبه 28 بهمن ماه آقایان دکتر نیکبخت، دکتر سبزعلی و دکتر رحیم ملک از استاتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و آقایان دکتر لطیفی خواه و دکتر خیام باشی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوزی اصفهان از فعالیت های پژوهشی مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی بازدید نمودند و سپس در طی جلسه ای در خصوص راهکارهای ممکن برای همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

 

 

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک