logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه

در تاریخ1398/09/11 جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه بازدید بعمل آوردند، در این بازدید دانشجویان با بخش های کشت بافت و ژنومیکس و تجهیزات و فعالیت های در دست انجام در این قسمت ها آشنا گردیدند.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج داده ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک