logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه

در تاریخ 1398/09/10 تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه بازدید بعمل آوردند، در این بازدید دانشجویان با بخش های کشت بافت و ژنومیکس ومتابولیت های ثانویه و تجهیزات و فعالیت های در دست انجام در این قسمت ها آشنا گردیدند و همچنین از گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده بازدید کردند.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج داده ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک