logo
dividerآرشیو اخبارdividerچهارمین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
چهارمین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
چهارمین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان اصفهان

چهارمین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان اصفهان در سال 1398 روز سه شنبه 21 آبان ماه از ساعت 9 تا 12 با حضور معاونین و کارشناسان سازمان جهاد استان ، رئیس و معاون پژوهشی و روسای بخشهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، رئیس و معاون سازمان دامپزشکی استان و معاون و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و نمایندگان برخی دیگر از سازمان های وابسته و نیز نمایندگان برخی از تشکل های کشاورزی استان در محل پژوهشکده متابولیت های ثانویه برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر خان احمدی تاریخچه و دستاوردها و فعالیت های جاری مدیریت را برای اعضای جلسه تشریح نمودند. بعد از جلسه از کلکسیون شیرین بیان پژوهشکده و فعالیت های شرکت دانش بینان مستقر در پژوهشکده بازدید بعمل آمد.

 

 

 

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک