logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه
بازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه
بازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه

در تاریخ 18/12/1397 تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر از از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه بازدید نمودند، در این بازدید دانشجویان از بخش متابولیت های ثانویه مدیریت بازدید کرده و کارشناس آزمایشگاه توضیحاتی پیرامون کارایی دستگاه HPLC برای ایشان ارائه نمود و سپس دانشجویان با بیوراکتور های یکبار مصرف تولید شده در پژوهشکده و روش کشت ریشه مویین در آنها آشنا شدند.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک