logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
بازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
بازدید معاون تولیدات گیاهی و قانم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور

در تاریخ 22/6/1396 آقایان مهندس کرمانی معاون تولیدات گیاهی و مهندس مرادمند قائم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی اصفهان امکانات و زیر ساخت های مدیریت منطقه مرکزی کشور بازدید نمودند. در طی این بازدید آقای دکتر خان احمدی ضمن تشریح تاریخچه و دستاوردهای گذشته و فعالیت های دردست انجام درمدیریت ازجمله طرح تشکیل کلکسیون هسته انار وظیفه اصلی مدیریت را پژوهش در زمینه متابولیت های ثانویه برشمردند. سپس آقای دکتر ابراهیمی درخصوص پروژه شیرین بیان و طرح گل راعی و آقای مهندس امیریان در خصوص اصلاح معکوس گیاهان توضیحاتی را ارائه نمودند.

منبع : ادراه روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک