logo
dividerآرشیو اخبار
آرشیو اخبار
نام گروه :  
چهارمین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
چهارمین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان اصفهان در سال 1398 روز سه شنبه 21 آبان ماه در محل پژوهشکده متابولیت های ثانویه برگزار گردید ...
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رسول امیریان با عنوان
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رسول امیریان با عنوان "ارزیابی مسیر اصلاح معکوس در خیار (Cucumis sativus)" در تاریخ 27 شهریور 1398 در سالن اجتماعات محمد رسول الله گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان برگزار گردید. این پژوهش در مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان و با راهنمایی سرکار خانم دکتر زهره حجتی و دکتر پژمان آزادی انجام شد. ...
بازدید معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  کشور از دستاوردهای شرکت دانش بنیان زیست فناوری طوبی مهرگان مستقر در مدیریت  بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی
بازدید معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از دستاوردهای شرکت دانش بنیان زیست فناوری طوبی مهرگان مستقر در مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ...
بازدید مجری طرح گیاهان دارویی وزرات جهاد کشاورزی از مدیریت اصفهان
بازدید مجری طرح گیاهان دارویی وزرات جهاد کشاورزی از مدیریت اصفهان در تاریخ 13/6/98 جناب آقای دکتر زینلی مجری محترم طرح گیاهان دارویی وزرات جهاد کشاورزی از فعالیت های پژوهشی مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور بازدید بعمل آوردند. ...
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان خمینی شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان خمینی شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه در تاریخ 1398/02/23 تعدادی از دانش آموزان فرزانگان شهر خمینی شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه بازدید نمودند ...
بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه در تاریخ 10/02/1398 جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان از پژوهشکده متابولیت های ثانویه بازدید بعمل آوردند ...
جلسه پروژه اناردر پژوهشکده متابولیت های ثانویه
جلسه پروژه اناردر پژوهشکده متابولیت های ثانویه در تاریخ 21/12/1397 جلسه ای با حضور آقایان دکتر لطیفیان مدیرکل محترم دفتر میوه های گرمیسری و نیمه گرمسیری ، مهندس کرمانی-معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دکتر وظیفه شناس- معاونت محترم پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ، مهندس رئیس زاده- معاونت باغبانی و مهندس شیرازی- مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، مهندس طیاری ناظر پروژه، خانم دکتر تاتاری ناظر پروژه و نیزکارشناسان مدیریت در محل مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور برگزار گردید. ...
بازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه
بازدید تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه در تاریخ 18/12/1397 تعدادی از دانشجویان دوره مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر از از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه بازدید نمودند ...
سخنرانی آقای دکتر سبحانی در پژوهشکده متابولیت های ثانویه
در تاریخ 15/12/1397 سخنرانی آقای دکتر سبحانی با موضوع:« تنظیم تولید متابولیت های ثانویه در بافت های مختلف گیاه» در پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه برگزار گردید. ...
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان باغبهادران از پژوهشکده متابولیت های ثانویه
بازدید تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان باغبهادران از پژوهشکده متابولیت های ثانویه در تاریخ 13/12/1397 تعدادی از دانش آموزان فرزانگان شهر باغبهادران شهرستان زرین شهر از پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه بازدید نمودند ...
تعداد آیتم در صفحه :
© تمامی حقوق برای پژوهشکده متابولیت های ثانویه محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک